Betydelse av polyfoni

Vad är polyfoni:

Polyfonin är mångfalden av olika ljud som återges i rytmsharmoni .

Polyfoniska ljud är motsatsen till monofoniska, som kännetecknas av att endast en röst eller ett ljudinstrument reproduceras.

Som en musikalisk teknik utvecklades polyfoni huvudsakligen under den så kallade "sena medeltiden" och renässansen, när eruditmusik blev sammansatt av alternerande olika röster på rytmisk grund.

Se också: meningen med klassisk musik.

Etymologiskt härstammade ordet "polyfoni" från de grekiska polfonierna, som kan översättas som "ljud av många instrument eller röster".

Textpolyfoni

I de språkliga studierna av den ryska filosofen Mikhail Bakhtin består polyfon av mångfalden av olika tal och begrepp som finns i samma litterära verk, särskilt när det finns röster med divergerande eller kontroversiella diskurser.

Polyfoni och intertextualitet

Ur begreppet textpolyfoni som utvecklats av Bakhtin är detta i grund och botten relaterat till intertextualitet, eftersom det finns en hänvisning till de olika externa dialogerna (av andra verk) som till exempel i en viss text.

Se även: meningen med crosstalk.