apologia

Vad är ursäkt:

Apologi är ett sätt att försvara, stödja eller stödja någonting eller någon, vanligtvis utvecklad i form av tal eller skriftlig text.

I regel hänvisar ursäkter till stöd av ideologier, doktriner, filosofiska tankar, konstnärliga verk osv.

Exempel: "Boken förmedlade ursäkten för alla människors frihet . "

Tillägget kan vara direkt relaterat till tanken på ett entusiastiskt och upphöjt försvar.

Exempel: "Gruppen marscherade intensivt till stöd för legaliseringen av marijuana . "

Etymologiskt härrör ordet "apologia" från de grekiska apologierna, vilket bokstavligen betyder "rättfärdigande" eller "försvar".

Sokrates ursäkt

Det här är titeln på ett litterärt verk bestående av den grekiska filosofen Platon, där han uttrycker argument som försöker försvara Sokrates diskurs och tankar, som dömdes av domstolen i Athen genom förmodligen att ha skadat ungdomar och vägrade att dyrka gudarna av tiden .

Enligt Platons slutsats blev Sokrates orättvist dömd till döden av sina domare.

"Sokrates ursäkt" är en del av en tetralogi av verk som berättar olika stadier av åtal som gjorts på filosofen.

Se också: betydelsen av ideologi.