trogen

Vad är de troende:

Troget är det troendes mångfald, ett adjektiv av det portugisiska språket brukade kvalificera någonting eller någon som verkar med lojalitet, trohet eller ärlighet.

I regel används detta adjektiv (plural) som en synonym för en grupp individer som är utrustade med tro på någonting, vanligtvis en religiös doktrin.

Några av de vanligaste synonymerna till troende är: troende, religiösa, kristna, katolska, flock eller anhängare.

Läs mer om troendes och troendes mening.

Exempel: "De troende gick 10 km under processionen" eller "De troende organiserar en julvakt" .

I den meningen är den korrekta formen av skrivning "trogen" (med en akut accent), men ordet "trogen" finns också på portugisiska språket, men hänvisar till en konjugation av verbet "till fiar".

Huvudantonym av "trofasta" är termen "otroder", vilket motsvarar kvaliteten på en grupp som inte har tro, trohet eller ärlighet, det vill säga de troendes totala motsats.