bristningsgränsen

Vad är bristpunkten:

Bristpunkten är ett uttryck som uttrycker det exakta ögonblicket i vilket en bristning, avbrott eller annullering av en process, en pakt eller ett fördrag äger rum.

När en situation sägs ha nått sin "brytpunkt", betyder det att den har nått sin gräns för näring, är ogenomförbar eller omöjlig att fortsätta.

I finanssektorn är brytpunkten vanligtvis relaterad till det ögonblick då ett avtal bryts mot två parter eller när det finns en stor ekonomisk dragning, vilket leder till klimaxen i situationen.

Exempel: "Företaget har nått brytpunkten och måste stänga" .

Som regel är det från en bristningspunkt en transformation eller förändring mellan de delar som har brutit.

Exempel: "Skilsmässa var brytpunkten i deras relation . "

Brytpunkten kan också referera till något fysiskt, till exempel den exakta platsen där något bryts eller sprickas, till exempel ett ben eller någon struktur.

Läs mer om betydelsen av ruptur.