interregnum

Vad är Interregno:

Interregnum betyder intervallet mellan kungarier, det vill säga klyftan mellan två regeringar, när det inte finns någon omedelbar ersättare att ockupera kungens titel.

Den tid som passerar mellan döden eller avgången av en romsk-katolskas påsk till valet av en annan kallas också interregnum. Det vanligaste uttrycket för att klassificera detta tillstånd är dock antingen ledig plats eller ledig plats.

Etymologiskt, interregnum härstammar från latin interregnum, term som har betydelsen av "tiden förfluten mellan kungens död och valet av en ny".

I den figurativa meningen av ordet kan interregnum betyda synonym med paus, avbrott, intervall eller slut på något (en process, till exempel).

Med fallet av antalet länder med monarkiska system i världen, började ordet interregnum att representera intervallet mellan två fakta av vilken typ som helst.

Demokratiska interregnum

Period som karakteriserar frånvaron av den demokratiska regimen i en viss regering.

Brasilien upplevde en demokratisk interregna mellan åren 1945 och 1964 (Tredje republiken), när demokratin började hotas av försök till en militärkupp, som den 31 mars 1964 uppnåddes, initierade den militära diktaturen.

Se också: innebörden av demokratin.