antecedence

Vad är Advance:

Advance är förekomsten av föregående, det vill säga vad som händer tidigare och föregår en given situation eller ett tillfälle, till exempel.

Den består av ett eventuellt prejudikat för ett aktuellt faktum eller en situation, som kan antas både förklarande och motiverande karaktär.

Exempel: "Utan att veta pojkens antecedents ville chefen inte anställa honom" .

På engelska kan ordförskottet bokstavligen översättas till antecedens eller till förhand, förrang och i förväg ("i förväg").

Bland de viktigaste synonymerna i förväg utmärker sig följande: prioritet, prioritet, prolog och prioritet.

Läs mer om betydelsen av prolog.

Brottsliga antecedents

Kriminalregister (eller kriminella handlingar) är handlingar som innehåller alla möjliga passager eller anklagelser som en enskild person kan ha med polisen och juridiska sfären.

Alla personer som är skyldiga eller har begått ett brott enligt strafflagen, även efter svarandes uppfattning och övertygelse, förblir straffrättsliga i den federala polisdatabasen.

Det vill säga all information som är relevant för civilrättsliga systemet är registrerad, såsom straffrättsliga domar, frikänningar, förfrågningar inlämnade, straffrättsliga förfaranden stängd och pågår bland annat.

Det är vanligt att kräva deklarationer som styrker att det saknas kriminalregister för vissa typer av aktiviteter, till exempel utnämning av uppehållstillstånd utomlands, deltagande i vissa typer av offentliga anbud eller till exempel att kunna stänga ett arbetsavtal.