plural

Vad är plural:

Plural hänvisar till allt som består av mer än ett element . På portugisiska språket är flertalet den grammatiska talklassen som uttrycker variablerna som bildas av två element och framåt.

Användningen av flertalet på portugisiska språket består vanligen av att lägga till bokstaven "s" i slutet av ett ord i sin singularform, speciellt när den avslutas av en vokal.

Exempel på pluralord

Detalj för ordet "bis", som, liksom andra som slutar med bokstaven "s", anses vara pluraliserade även i sin singularform, och det finns ingen förändring i stavningen, även med taländringen (invariant).

Exempel : "Han köpte en penna" (singular) / "Han köpte fem pennor" (plural).

Det finns emellertid några speciella fall där böjning av pluralordet lägger till eller ändrar suffix.

Plural regler

  • Ord som slutar i vokaler, muntlig diftong och "n", form plural med tillägg av "s". Undantag: kanonkanoner.
  • Ord som slutar med "m", form plural i "ns".
  • Ord som slutar i "r" och "z", bildar flertalet genom tillägget av "is". Undantag: tecken - tecken.
  • Ord som slutar i "al", "el", "ol", "ul" form plural utbyte "l" för "is". Undantag: mal - män / konsul-konsuler.
  • Ord som slutar i "il" form plural på två sätt: oxytonas (i "is") eller paroxitones (i "eis").
  • Ord som slutar i "s" -form plural i två lägen: monosyllabic eller oxytonous (i "es") och paroxitoner eller proparoxetoner (är invariant).
  • Ord som slutar i "ão" form plural av tre lägen: "ões", "ã" och "áos".
  • Ord som slutar med "x" är invarianta i flertalet.

Det finns fortfarande flera undantag och särskilda regler som måste följas enligt ett visst grammatiskt sammanhang.

I figurativ mening kan termen "plural" också vara relaterad till mångfalden eller sorten av något. Exempel : "Pojkens argument var ganska mångfaldiga."

I engelsk grammatik kallas användningen av flertalsnamn av substantiv, flertalet substantiv, och består av en regel som är ganska lik den portugisiska språket.

Se även betydelsen av flertalet.

Plural och singular

Singularet är relaterat till allt som är unikt, medan flertalet består av det som består av mer än ett element.

Läs mer om betydelsen av singular.