Militär hierarkin i Brasilien

Försvarsmakten, enligt villkoren i artikel 142 i den federala konstitutionen, bildas av marin, armé och flygteknik, som måste organiseras baserat på hierarki och disciplin.

I samma mening sägs i samma artikel att den här organisationen bör ha en hierarkisk organisation i en kompletterande lag som gör det klart att den högsta myndigheten i var och en av dem är Republikens president.

På så sätt kompletterar konstitutionen militärstadgan (lag nr 6, 880 / 80) en detaljerad beskrivning av den militära hierarkin i Brasilien, som illustreras nedan:

marina

Dela Tweet Tweet

armén

Dela Tweet Tweet

flygteknik

Dela Tweet Tweet

I alla försvarsmakter följer patentsökningen av antikenskriterier som väl definieras i militärens stadga. Dessutom är det värt att nämna att artikel 16, stycke 2 i lagen föreskriver att de maximala positionerna (Admiral, Marshal och Marshal-do-Ar) endast kommer att tillhandahållas under krigstid .

Polis och militära brandkåren

Förutom Försvarsmakten står i konstitutionen i artikel 42 att polis och militära brandkår finns på statsnivå, som också är baserade på hierarki och disciplin. Strukturellt organiseras de två institutionerna på samma sätt och med samma ståndpunkter.

Dela Tweet Tweet

Med tanke på att organen är statliga kan insigniens färg variera beroende på tillståndet.