uppdraget

Vad är uppgift:

Uppgift är åtgärden eller effekten av att ge, ge, överföra eller tilldela .

Denna term används för att överföra, för något eller någon, varor eller äganderätten över något, till exempel. Det är också vanligt i samband med tillstånd att licensiera eller bevilja.

Exempel: " Cessionen för början av arbetena blev äntligen levererad ."

Cessionen kan också förstås som utlåningsakten något. Exempel: " Tilldelningen av använda böcker blir avbruten i obestämd tid ".

Orduppgiften klassificeras på portugisiska som homofon, eftersom det har samma uttal som termen "session" och "section", men med olika betydelser och stavning.

Bland de huvudsakliga synonymerna för uppdraget är: överföring, delegering, lån, bidrag, passage, avgång, överföring och övergång.

Tilldelning av rättigheter

På rättsområdet är överföringen av rättigheter överföringen av rättigheter och skyldigheter från en person till en annan, genom en överenskommelse mellan båda parter.

Uppdrag, session och avsnitt

Uppgift är uppgiften att ge eller ge något till någon.

Session är ett möte med människor som syftar till att diskutera ett visst ämne, till exempel.

Läs mer om sessionens mening.

Sektion betyder i sin tur skärning eller splittring, vilket skapar idén om uppdelning, uppdelning, avdelning och så vidare.