heterotrofa

Vad är Heterotrophs:

Heterotrophs är levande varelser som inte kan producera sin egen mat och därför behöver ta in eller absorbera förformade organiska molekyler från andra levande varelser, för att erhålla energi och syntes av de biomolekyler som de behöver.

Ordet heterotroph kommer från de grekiska termerna heterero = andra, olika och trofos = näring, mat. Det betyder bokstavligen "utfodring på en annan."

De är heterotrofiska varelser, djur, protozoer, svampar och de flesta bakterierna.

De heterotrofa varelserna är oförmögna att producera organiskt material från oorganiskt material, till skillnad från de autotrofa varelserna, vilka gör det genom fotosyntes eller kemosyntes.

Läs mer om betydelsen av autotrofer.

I ekologi är heterotrofer konsumentgruppen (mestadels djur) och sönderdelare, som främst är bakterier och svampar som bryter ned de komplexa ämnena i organismer, vilket släpper ut enkla ämnen som kan tillgodoses i miljön av producenter ( autotrophs).

De heterotrofa varelserna matas på växter och andra djur, med hjälp av denna mat som råmaterialkälla för deras tillväxt och för att upprätthålla kroppens struktur samt ge energi för deras ämnesomsättning.