autotrophs

Vad är autotrofer:

Autotrofer är levande varelser som producerar sin egen mat, det vill säga att de kan syntetisera organiska föreningar från oorganiska föreningar genom fotosyntes eller kemosyntes.

Ordet "autotroph" kommer från grekiska termer autos = own and trophos = food.

Autotrofer är växter, alger och vissa bakterier. Dessa varelser utgör grunden för en livsmedelskedja och tjänar som mat för andra levande varelser som inte kan producera sin egen mat (heterotrofer).

I en livsmedelskedja kallas autotrofer generellt producenter, medan heterotrofa organismer kan spela konsumenternas eller sönderdelningarnas roll.

Autotrofa varelser och fotosyntes

Fotosyntes är processen genom vilken grönsaker, autotrofa organismer, syntetiserar sin egen mat och bildar glukosmolekyler som senare används för att bygga och underhålla sina cellulära aktiviteter.

Fotosyntes är ett kemiskt fenomen där ljusenergi omvandlas till kemisk energi genom en rad komplexa kemiska reaktioner.

Ordet fotosyntes innebär att man komponerar ämnen från ljus där "foto" = ljus och "syntes" = syntetiserar. Den kan representeras av följande kemiska ekvation:

Andra autotrofiska varelser som inte utför fotosyntes drar energi från oorganiska kemiska reaktioner, i en process som kallas kemosyntes.