konsument

Vad är konsumenten:

Konsument är en fysisk eller juridisk person som köper konsumentvaror, vare sig produkter eller tjänster. någon som gör inköp Den som förbrukar .

Varje individ med köpkraft, det vill säga ekonomiskt kunna köpa något, kan anses vara en konsument.

Läs mer om betydelsen av fullmakt.

Det finns olika typer av konsumenter där företag och konsumtionsföretag är ansvariga för att identifiera de profiler som är kompatibla med den produkt eller tjänst de erbjuder, vilket skapar marknadsstrategier för att locka så många potentiella konsumenter som möjligt och därigenom generera vinst och "vända" ekonomin i ett land.

Den så kallade " medvetna konsumenten " är den enskilda eller det företag som konsumerar resurser (produkter och tjänster) ansvarigt, tänker på miljön, människors och djurs hälsa. Den medvetna konsumenten är den som känner till produktens ursprung och villkoret för arbetskraften som genererade den här varan, med beaktande av arbetsförhållandet hos företaget som tillhandahåller produkten när man köper den eller ej. Till exempel köper en medveten konsument inte produkter från företag som förorenar miljön eller har olagliga relationer med sina anställda.

Konsumentism är en konsuments handling, en person som har den olyckliga och ojämförliga passion att köpa, även när det inte finns något behov av att erhålla en viss produkt. Konsumentism är en representation av överköp av en person.

Det är vanligt i medelstora och stora företag "konsumentstöd", även känt som SAC ("Kundtjänst" eller "Kundtjänst"). Detta är ett sätt att kommunicera mellan konsumenten och det företag som tillhandahåller tjänsten eller produktleverantören, som ansvarar för att tillhandahålla tekniskt och informativt stöd till slutkunden.

I biologiska vetenskaper är konsumenten det levande varelsen som inte producerar sin egen mat, måste jaga och föda på andra levande saker för att säkerställa dess överlevnad.

Livsmedelskedjan består av följande cykel: producent, primär konsument (växtätande varelser), sekundärkonsument och tertiär konsument (köttätande eller allätande).

Konsumentskydd

Den brasilianska konsumentskyddskoden (CDC) är en uppsättning lagar och bestämmelser som skyddar och garanterar konsumenträttigheter.

Koden för konsumentskydd skapades baserat på lag nr 8.078, daterad den 11 september 1990, som reglerar relationerna mellan tjänsteleverantörer och leverantörer av produkter med slutkonsumenter.

Läs mer om konsumenträtten.