sympati

Vad är sympati:

Sympati är en känsla av affinitet som lockar och identifierar människor, det är en instinktiv tendens som leder individen att skapa en harmoni med den andra, vilket möjliggör skapandet av bindningar av vänskap.

Sympati är människors förmåga att delta i andras känslor, allt från enbart acceptans och förståelse för andras känslor och fullständig identifiering av sina egna känslomässiga tillstånd med en andras känslor.

De är synonymt med sympati: lutning, tillgivenhet, affinitet, tendens och attraktion.

Att sympatisera kan vara ett förhållande av attraktion eller lutning som någonting eller till och med en idé utövar på någon, det vill säga att tycka om något som har väckt sitt intresse.

Att ha sympati är att vara vänlig, vara trevlig, vara artig, att visa vänlighet och vänlighet mot varandra.

I Brasilien är "sympati" namnet som ges till en ritual eller obeställningsobjekt som används för att förebygga eller bota en sjukdom eller sjukdom.

I populär brasiliansk användning kan sympati betraktas som en form av stava eller magi, men med en mindre negativ konnotation, som inte är relaterad till onda praxis.

Sympatier är vanligtvis ritualer gjorda med positiva eller fördelaktiga saker som att till exempel vinna kärlek eller läka en sjukdom.

Se även betydelsen av macumba.

antipati

Till skillnad från sympati är antipati en känsla av spontan, instinktiv aversion som människor kan vårda för sin medmänniska, ett objekt eller till och med en idé.

Antipati är en motvilja, en inkompatibilitet, en repulsion i identifikation med den andra.

Se även betydelsen av empati.