dölja

Vad är Dölj:

Dölj är ett verb som definierar gärningen att gömma sig eller täcka upp något, något eller någon.

Åtgärden att dölja något är avsedd att inte låta någon se en viss sak för att dölja en situation; Lämna inte synliga eller exponerade. Exempel: "hon har gömt alla dina inlägg på Facebook" eller "hon gömde sig bakom bilen" .

Gömning är också relaterad till önskan om integritet, det vill säga, att inte visa något personligt eller att andra inte borde veta eller se. Exempel: "Pojken gömde numret på sin mobiltelefon ", "Jag ringde med det gömda numret" eller "Han gömde fotot på Facebook som han såg med sin flickvän . "

En annan definition som ges för termen hide är i förtäckten, det vill säga att inte nämna eller avslöja något eller något; utelämna information. Exempel: "Paret gömde sina föräldrars fängelse . "

Grammatiskt kan verben dölja presentera en dubbel participle: dold eller dold .

Det ockulta kan också referera till det som är mystiskt, dyster eller okänt.

engelska kan ordet "hide" översättas för att dölja, i den meningen att "gömma något".

Synonymer av att gömma sig

  • lock
  • dölja
  • dölja
  • täcka upp
  • att gömma sig
  • spara
  • att belägga
  • att hålla tillbaka
  • att utelämna

Se också betydelsen av ockultism.