dagtid

Vad är Diurnal:

Diurnal är ett adjektiv som definierar händelser eller aktiviteter som utövas inom en period av 24 timmar ; diurnal.

Termen dagtid används också för att beskriva vad som händer under dagen, det vill säga mellan soluppgång och solnedgång. Exempel : dagskola, dagskurs, dagarbete och så vidare.

Dygnsperioden kan delas upp i två delar: morgondag och kvällsdygn . Morgonperioden motsvarar morgonen, som vanligtvis går mellan 06.00 och 12.00. Eftermiddagen är eftermiddagen, märkt mellan 1:00 och 6:00, i Brasilien.

Inom studier av botanik är dygn en egenskap som gör att vissa växter förblir öppna under dagen och stängd på natten.

I zoologi är termen kopplad till aktiviteter som utförs under dagen; det sägs om de dagliga fåglarna. De flesta människor är vana vid att upprätthålla ett liv i livet.

I det religiösa sammanhanget hänvisar ordet diurnum till en fri som innehåller bönerna av breviorens mindre timmar.

Dag och natt

Dagtid förstås dagens dag mellan soluppgång och solnedgång .

Nattlig hänvisar till natten, det vill säga perioden mellan solnedgången och soluppgången .