aggregat

Vad det betyder Aggregat:

Aggregate är ett maskulin adjektiv som klassificerar något som har lagts till, agglomererat, associerat, bifogat .

I Brasilien kan ordet aggregado ha andra betydelser. Ibland indikerar det en person som, men inte en del av en familj, deltar i sina rutiner. Det kan till exempel vara en pojkväns pojkvän. I vissa delar av Brasilien kan det också vara ett ord som används för att beskriva en person som utför tjänster på en gård, men har inget anställningskontrakt.

Under konstruktion är aggregat mineralmaterial, vanligtvis korn som grus, naturlig sand, krossad sten etc. Dessa aggregat kan vara antingen konstgjorda eller naturliga och används på byggarbetsplatser.

Vissa synonymer av aggregat kan vara: tillägg, länkade, associerade, sammansatta.

Socialt tillägg

Ett socialt kluster är uppsättningen individer som, även om de är fysiskt nära, har liten social interaktion.

I motsats till vad som händer i en familj eller en klubb finns det inga stabila sociala relationer i hushållet.

Det som är vanligt för de olika elementen i ett socialt kluster är dess fysiska och rumsliga närhet, till exempel en grupp människor som deltar i en musikalisk show. Det sociala klustret har ingen hierarki eller organisationen av en social grupp.

Mervärde

I ekonomin avser mervärdet ett kvalitetsattribut, det består i att öka värdet på en viss produkt i ett företag.

Mervärdet tillåter att mäta det värde som genereras av ett givande ekonomins produktiva system.

hushåll

Det betraktas som ett hushåll en grupp människor som har legala familjeband och som bor i samma hus och ingår i samma familjeekonomi.