perspektiv

Vad är Perspektiv:

Perspektiv är ett ord med flera betydelser, och kan relateras till hur en viss situation eller ett objekt analyseras . en synvinkel om en specifik situation ett tredimensionellt sätt att representera eller allt som man kan se på avstånd.

En annan definition för denna term är relaterad till näringslivet och den professionella marknaden (professionellt perspektiv ) när uttrycket "perspektiv" får en beteckning av förväntningar, hopp eller mål som ska uppnås i framtiden.

Exempel: "Mitt perspektiv på det nya jobbet är optimistiskt" eller "utsikterna till det nya jobbet gör dig orolig".

Perspektivet är också det som uppfattas externt, det vill säga utseendet eller aspekten av någonting när det observeras med en viss grad av frihet. är antagandet om utseendet på något, observerat från en viss vinkel eller synvinkel.

Perspektiv i konsten

Inom bildkonsten förstås perspektiv som en målteknik som klarar av att skapa en illusorisk effekt på människor som visualiserar en viss bild från en viss vinkel och på avstånd.

Denna teknik är väldigt närvarande i renässansperiodens måleri, den användes för att representera olika dimensioner av djupet i samma utrymme. Leonardo da Vinci Mona Lisa är ett av de mest kända exemplen på perspektivmålning. se:

Mona Lisa - Leonardo da Vinci (1503)

Piero della Francescas "The Flogging of Christ" är också mycket tydligt användningen av perspektivresurser.

Kristi flogging - Piero della Francesca (1455 - 1460)

Det konstnärliga perspektivet innebär å andra sidan hur vissa egenskaper hos ett konstverk analyseras, kritiseras eller uppskattas av de personer som ser det, ur olika synvinklar och åsikter.

Läs mer om betydelsen av återfödelse.

Isometrisk perspektiv

I det isometriska perspektivet är alla jämförelsesaxlarna lika, det vill säga de bibehåller samma proportioner av längden, bredden och höjden av det representerade objektet.

Vanligtvis används det isometriska perspektivet i arkitektoniska tekniska ritningar.

Linjärt perspektiv

Linjärt perspektiv är en teknik som används i ritning, målning och arkitektur, baserat på begreppet tredimensionality. Det används för att ge en tredimensionell effekt till en ritning.

I denna teknik börjar konstnären teckna från en viss imaginär punkt, kallad försvinnande punkt . Denna punkt används som en horisontlinje, även imaginär, och alla andra linjer som projekterar designen riktar sig till denna försvinnande punkt.

Linjärt perspektiv från försvinnande punkt

Livsperspektiv

Livslängden eller förväntad livslängd, som det vanligtvis används, är det genomsnittliga liv som en människa normalt har, den förväntade tiden för en individ eller en grupp människor att leva.

Uttrycket kan också vara relaterat till de mål och mål som en individ har för sitt liv i framtiden.

Perspektiv i fotografering

Perspektiv är också en funktion som används i fotografering. Det kan användas för att markera dimensionerna på en plats eller ett objekt, med fokus på avstånd, beroende på fotografens vinkel.

Det kan också användas för att simulera situationer som inte är riktiga, när olika perspektivanvändningar ger ett orealistiskt resultat till fotografering, som en optisk illusion.

Dessa resultat kan uppnås genom att utnyttja djupet av fält och positioneringen av de element som fotograferas i fotokompositionen.

Synonymer för perspektiv

  • utseende
  • hoppas
  • horisont
  • hägring
  • panorama
  • möjligheten
  • utsikt