kärna

Vad är kärnan:

Magen är en term som hänvisar till en viss komponent eller den mest intima delen av en person.

Vanligtvis används denna term inom ett sammanhang där en person är confiding eller avslöjar något som är väldigt personligt i sitt liv, där det är möjligt att visa sin sanna väsen eller sin själ.

Exempel: "Beto förlorade föräldrarna nyligen. Smärtan tränger fortfarande in i kärnan i hans plåga . "

Exempel: "Det kan sägas att Ricardo var upprörd mot kärnan av sin chefs brott . "

Termen hänvisar också till något eller en del som representerar huvudreferensen hos ett visst ämne eller som ligger i mitten av ett visst sammanhang.

Exempel: "Roberta och jag gick till hjärtat av frågan med den mannen . "

Exempel: "Det faktum att mänskligt medvetande förblir delvis barnsligt under hela livet är hjärtat av mänsklig tragedi." ( Erik Erikson )

Inom biologins område, speciellt för botanik, kännetecknar kärnan den inre delen av trästammarna, som ligger mellan margen och barken på träden.

Kärnan i träden bildas av celler som har dödats av brist på vatten och är den del som inte förstör träet när det brinner.

Synonymer av âmago

Termen kan ersättas med synonymer som:

  • hjärta;
  • essens;
  • intim;
  • inneboende;
  • inuti;
  • själ;
  • kärna;
  • kärnor;
  • centrum.

Se även betydelsen av Cerne och Essence.