urolog

Vad är en urolog:

Urologist är den medicinska specialisten i urologi, en specialitet av medicin som behandlar de manliga och kvinnliga urinvägsorganen och den manliga reproduktiva kanalen.

För att bli en urolog tar det 6 år av medicinsk utbildning, 2 års läkarvård i allmän kirurgi och ytterligare 2 bostäder i urologi.

Ordet "urologi" kommer från de grekiska termerna ouron, vilket betyder "urin" och logotyper, vilket betyder "studie".

Förutom att diagnostisera, förskriva läkemedel och agera för att förebygga sjukdomar utför urologen även operationer på urinvägarna hos män och kvinnor och på könsorganen. Han är läkaren ansvarig för prostata-screening.

Urologen behandlar följande organ: njurar, urinledare, urinblåsan, urinrör, organ i det manliga reproduktionssystemet (testiklar, epididymider, vasdeferenser, seminala vesiklar, prostata och penis).

Några av de sjukdomar som behandlas av urologen är: cystit, njurkalkyl, penil och testikelcancer, erektil dysfunktion, manlig infertilitet.

Se även betydelsen av Oliguria.