dröm

Vad är Onírico:

Onírico är ett maskulin adjektiv av det portugisiska språket och det är relaterat eller hänvisar till drömmarna, fantasierna och det som inte hör till kallelsen "verkliga världen".

Ordet har sitt etymologiska ursprung från grekiska óneiros, vilket bokstavligen betyder "dröm".

Så kallade drömdrömmar uppträder när individen befinner sig i tillstånd av medvetslöshet, antingen av mekaniska skäl (alkoholiserad, drogad eller med hallucinationer från ett patologiskt tillstånd) eller naturligt, såsom under sömn eller extrem fysisk och / eller mental utmattning.

Det sägs att en person bor i en drömvärld, när han verkar vara "frånkopplad" från "verkligheten", karakteriserar sig som en fantasiv och / eller kreativ individ.

Synonymer för onírico

  • sonial
  • drömmare
  • fantasifull
  • kreativa

Drömtänkande

Drömtänkande är ett uttryck som används i Freuds manifest och studier av drömmar.

Freud säger att en drömliknande tanke liknar den vakande tanken (när vi är vakna), men med skillnaden att vara på vårt omedvetna befäl. Med andra ord skulle drömmar vara slumpmässiga "tankar" av det mänskliga undermedvetna.