utseende

Vad det betyder Utseende:

Aspect är det manliga namnet som betyder den yttre delen av någonting, det som är synligt .

Termen fysiskt utseende indikerar bara ens fysiska utseende .

Dessutom kan en aspekt också vara en synvinkel eller perspektiv. Ex: Han godkändes för att han inte tog hänsyn till de aspekter som läraren nämnde.

Du kan också ange ett visst ämne för ett tema. Ex: Politikern behandlade alla aspekter av arbetslöshet i landet.

En kognitiv aspekt är en detalj relaterad till kunskapsområdet och kognitiv utveckling.

Den sociala aspekten betecknar räckvidden, situationen eller egenskaperna hos ett givet samhälle. På samma sätt är kulturella aspekter detaljerna som skiljer ett folk och differentierar och gör det unikt.

Vissa synonymer av utseende är: utseende, hållning, presentation, vinkel, fokus, fråga etc.

Miljöaspekt

Termen miljöaspekt indikerar allt som kan interagera med miljön, och det har potential att förändra det på något sätt. De kan vara produkter, tjänster eller aktiviteter.

Således är miljöaspekterna direkt relaterade till miljöpåverkan, som kommer att vara större eller mindre beroende på hur dessa material förstörs, konsumeras eller lagras.

Geografisk aspekt

Geografiska funktioner är viktiga delar av en viss ort eller land som adresseras av geografi.

I Brasilien är det exempelvis att ange de geografiska aspekterna att beskriva klimatet, lättnad, vegetation etc.

Verbal aspekt

När det gäller lingvistiken uttrycker den verbala aspekten en grammatisk kategori som är relaterad till tiden.

Aspekten är perfekt när verbet (tidigare perfekt eller mer än perfekt) indikerar en åtgärd som har slutförts. Ex: Igår åt jag chokladet.

Otillräckligt utseende används när handlingar (verb i nuvarande vägledande och subjunktiv) inte har tydligt definierad början eller slut. Ex: Hon provocerar alltid de andra kollegorna.

Se även:

  • kognitiv