behöva

Vad är behovet:

Nödvändighet är det som är absolut nödvändigt, det vill säga att det är oumbärligt att det är användbart att det inte kan lämnas att ha eller vara.

Nödvändighet är ett feminint substantiv som betecknar det som är oundvikligt, nödvändigt, grundläggande, som har stor betydelse, det måste göras eller uppfyllas genom handling, införande eller skyldighet.

Att känna behovet är att behöva något, att sakna det, att missa vad som är nödvändigt eller vad som är oumbärligt för livet eller att få medel för att bevara det. Att känna behov är det som absolut begränsar.

Den fattiga är den som lider av de varor som är nödvändiga för att behålla sig. "Det extrema behovet" är situationen för indigens, tigger, är noggrannhet, fattigdom, fattigdom och elände.

Behovet är ett populärt uttryck som brukade namnge de funktioner som utförs av excretionssystemet.

Ekonomisk nödvändighet är den känsla som leder individen att dra tillbaka från den yttre miljön de resurser som är lämpliga för bevarandet av sitt liv och höjningen av nivån av detta.