MPEG

Vad är MPEG:

MPEG står för Moving Picture Expert Group .

Det är en grupp som bildats av International Organization for Standardization (ISO) i samarbete med International Electrotechnical Commission (IEC) med målet att definiera en modell för informationskomprimering och överföring av ljud och video, utan att förlora kvaliteten på filerna.

För att kunna komprimera ljud- och videofiler utan att förlora mycket kvalitet bestämde gruppen sig för att skapa ett system som bara skulle spara ändringen från en "ram" till en annan, istället för att spara alla "ramar" samtidigt i filen .

MPEG föddes 1988 och ansvarade för utvecklingen av MP3 ( MPEG Layer 3 ), det mest använda digitala ljudkomprimeringsformatet i världen, eftersom det inte tillåter en mycket stor kvalitetsförlust i filen.

Andra variationer av MPEG, som MPEG 1, MPEG 2 och MPEG 4 skapades också, vilket hade förbättringar i processen att associera en bild med den digitala filen, behålla sin kvalitet.

De tillägg som används för MPEG-filer är .mpeg eller .mpg .

Uttalas "emepegue".