nedlagd

Vad är nedlagdhet:

Avstängning innebär deprivation, återhållsamhet, undertryckande, uppsägning, återkallande . Grammatiskt abstention är ett feminint substantiv. Från det latinska ordet "nedlagd" (text utgår).

Avstängning är handlingen eller effekten av att avstå, det vill säga att hålla tillbaka eller beröva sig av någon rättighet.

Till exempel: Fastgörande är en nedlagd handling, det är en total eller partiell återkallelse av mat under en viss tidsperiod. Det är en frivillig abstinens från köttet hos vissa djur som mat genom böter, enligt vissa religions föreskrifter.

Avstängning är att sluta ingripa, att ge en åsikt att inte frivilligt delta i val eller överläggning. Det är inte att utöva rösträtten och inte välja att fritt välja din kandidat i ett val, att förneka din rätt att välja sina härskare.

Avstängning är en handling av fri vilja att vägra överdrifter, upphävande eller avslag på konsumtion av hälsoskadliga produkter. Till exempel: avstå från alkohol, avstå från att röka, avstå från droger etc.