usurpation

Vad är Usurpation:

Usurpation betyder förfalskning, bedrägeri, fusk . Det är en handling eller effekt av usurping, det vill säga att bedra, bedra, bedraga, skada.

Usurpation är ett feminint substantiv som kallar uppgiften att skaffa sig något gott genom bedrägeri, är en handling som felaktigt utövar en funktion, att ta innehav av något våldsamt.

I Brasilien har National Institutional Foundation (FUNAI), en agentur för den federala regeringen, som behandlar alla frågor om inhemska samhällen, uppdraget att skydda indianernas rättigheter, bevara sin kultur och övervaka sina länder för att förhindra framsteg av loggning och gruvdrift, för att undvika uppkomsten av det inhemska patrimoniet.

Usurpation i strafflagen

I artikel 161 i strafflagen är övergrepp ett brott och straffet är en böter eller frihetsberövande av en till sex månader.

Våldsbrott avser bedrägerier i fast egendom med avseende på ändringar av gränser: undertryckande eller förskjutning av sidor, landmärken eller någon annan uppgift om delningslinje, att helt eller delvis ägna sig åt äganderätten till fast egendom andra.

Det betraktas som ett brott av usurpation, avböjning eller skada, till gagn för andra eller andra. Det är ett misstroende brott, även invasionen av en byggnad, utförs med våld eller allvarligt hot, med avsikt att anfalla.