aura

Vad är Aura:

Aura är det feminina namnet som betyder bris, vind eller mild vind . Det kan också vara ett mystiskt koncept eller astrologi, som representerar ett energiskt fält som involverar ett levande väsen.

På det filosofiska området representerar auraen en slags halo som omger en persons kropp . Det är inte något som accepteras av alla människor, eftersom det inte finns några vetenskapliga bevis för att bevisa dess existens.

I figurativ mening kan auraen indikera en immateriell energi som omger ett visst varande. I detta fall kan auraen vara bra eller dålig, eller det kan ha färger. Ja, en bra person, eller känslomässigt balanserad, har en aura med starka och livfulla färger. Beroende på aura kan olika känslor överföras till omgivande människor. Ex: När han kom in i rummet var alla rädda, för miljön blev tung, frukten av hans mörka aura.

Också figurativt kan en aura hänvisa till en beundran eller respekt för allmänheten mot någon.

I medicin kan auraen utse en känsla som inträffar före ett epileptiskt anfall. Vissa människor beskriver denna känsla som om en boll stod upp från magen till munnen. I detta fall är känslan annorlunda beroende på hjärnans punkt där krisen härstammar.

I den grekiska mytologin var Aura en nymf som var snabb som brisen, en egenskap som hon bar när hon följde den grekiska gudinnan Artemis i jakten.