socialite

Vad är Socialite:

Socialite är en person som ingår i en hög social klass och som använder sitt inflytande i samhället för att främja och delta i händelser.

Detta är vanligtvis ockupationen av vissa individer som normalt hör till ekonomiskt privilegierade familjer, adelmedlemmar eller aristokrati. Förutom att ha stor ekonomisk makt, försöker de också upprätthålla en konstant närvaro i mediafester, till exempel i sociala kolumner.

Ordet socialite kommer från det engelska språket, men på grund av den gemensamma användningen bland högtalarna på det portugisiska språket, främst i Brasilien, inkluderades denna term i ordboken.

Vem är socialit tillhör vanligtvis en begränsad och framträdande social grupp med stor popularitet och det har privilegier bland de övriga medlemmarna i samhället.

Begreppet socialit skulle ha uppstått mellan det artonde och nittonde århundradet, med hänvisning till konungen och älsklingens fruar. Men i motsats till den nuvarande betydelsen, då socialtjänst inte var en mycket trevlig aktivitet, utan snarare ett sätt att överleva domstolen.

Adelskarnas fruar hade till exempel skyldigheten att alltid behålla sympatin när de lade in de personer som inte tyckte om det. Under tiden bör älskare använda sina sociala färdigheter för att hålla sina älskare engagerade och att få favoriserar i domstolen.

Idag använder socialites sociala nätverk på internet som ett sätt att främja sin bild. På samma sätt använder de dessa verktyg för att fungera som influenser av beteende, diktat mode och casting trender bland andra.

Se även betydelsen av Dondoca.