5 Karakteristik av Surrealism

Surrealism var en rörelse av avant-garde-konst som uppstod i Paris i början av 1900-talet för att möta rationalismen och materialismen i det östliga samhället.

Bland de egenskaper som står upp de flesta är:

1. Fri uttryck av tanke

Dela Tweet Tweet

Surrealismens främsta motto var det fria uttrycket för tanke, som endast styrdes av det undermedvetna impulserna. Han förnekade logiken och stod emot de normer som fastställdes av samhällets ordning och moral på den tiden.

Hans verk var inte begränsade endast till plastkonst och litteratur. Han påverkade också konstnärliga manifestationer som teater och bio.

2. Påverkan av Freuds teorier

Huvudegenskaperna hos den surrealistiska rörelsen är det signifikanta inflytandet av Sigmund Freuds psykoanalytiska teorier, som värdesätter vikten av det omedvetna att öka människans kreativitet.

För Freud måste människan frigöra sitt sinne från den logik som uppförts av samhällets beteendemönster och ge utflykter till drömmar och allt som det omedvetna berättar för oss.

Läs mer om psykoanalys.

3. Högre verklighet

En annan viktig egenskap för surrealism är skapandet av en verklighet överlägsen den verklighet som tidens borgerliga samhälle ställt, som om denna verklighet var över realismen.

Huvudsyftet med surrealismen var att gå utöver gränsen för fantasin och den logiska traditionen som infördes av de konstnärliga idéer som hade varit i kraft sedan renässansen.

Läs mer om renässansen.

4. Värdering av de omedvetna och drömmarna

Dela Tweet Tweet

En annan viktig punkt med surrealism var valoriseringen av fantasin, galenskapen och den automatiska reaktionen reflekterad i hans verk. Fler konstnärer lämnades ensam av impulsen och spelade in endast vad som kom till tanken.

5. Användning av abstrakta element

De surrealistiska verken hade som karakteristiska abstrakta element och former som grundades på fantasins fantasi och dimension.

Konstnärer sökte alltid perfektion mellan teckningar och färger, inom det imaginära universum, med hjälp av funktioner som optiska illusioner och dissociation mellan bilder och textning.

Se mer om Surrealism och Vanguard.