borgenären

Vad är Exequent:

Exequent är ett adjektiv av två släktingar, ett ord av juridiskt sammanhang som betyder någon som försöker en handling eller verkställer en rättslig mening .

Exekutören kan också tolkas som långivaren för en viss rättegång, dvs partiet som laddar pengarna.

Etymologiskt är ordet exequent härstammat från latin exsequens eller exsecūtus summan, vilket betyder "att uppfylla" eller "att utföra".

All information om processer, exekutörens direkta uppgifter och uppgifter finns i civilprocesslagen (CPC).

Till exempel är ett mycket vanligt tvivel bland förmyndare den metod som innehåller indikationer på tillgångar för att bifoga gäldenären (verkställd).

Enligt artikel 655 i CPC har gäldenären rätt att spontant presentera de tillgångar som kan åtgärdas för att återbetala sin skuld. Om han inte följer detta stadium är det upp till exekutören att välja de tillgångar som tillhör gäldenären som går till bilagan .

Execent och exekverat

I en process är exekutören och exekutören processens delar. Exekutören går in i processen, betraktas som författaren av åtgärden, medan den verkställda är svaranden, det vill säga den del som behandlas.

Låt oss ta ett exempel på en arbetsprocess, där en arbetare anser att företaget är skyldigt honom pengar, och han inleder en rättegång för att erhålla dessa pengar. I det här fallet är arbetstagaren exekutören och företaget är exekutör.

Se även betydelsen av processen.