tidlös

Vad är tidlöst:

Tidlös är ett adjektiv som används för att kvalificera någonting eller någon som inte påverkas av tidens gång, det vill säga det är en del av tiden eller tiden. Ett av tidlösa synonymer är tidlöst .

Med avseende på etymologi bildas det tidlösa ordet med prefixet a, vilket betyder "utan" och latinska termen temporalis betyder någonting "refererar till tiden".

Vid många tillfällen används detta adjektiv för att kvalificera kläder eller dekoration, vilket innebär att det är något som aldrig går ur stil. Tidlösa antonym är tillfällig, temporal .

Termen tidlös kärlek avslöjar en unik kärlek (som ibland beskrivs som evig), som inte kan utformas inom begreppet tid, dvs hör inte till nutiden, förflutet eller framtid.

Med avseende på lingvistik och grammatik är adjektivet ett tidlöst verb som inte anger tid. De verbala formerna som anses tidlösa är nuvarande vägledande, det oändliga och det nödvändiga. Ex: Månen kretsar runt jorden.

Se även betydelsen av Temporal.