Maromba

Vad är Maromba:

Maromba är ett maskulin substantiv som härrör från den arabiska termen mabruma, vilket kan innebära kroppsbyggnad eller pinne som används av akrobater för att upprätthålla balans när de är på dragkroppen . Det kan också vara en synonym för cleverness .

När detta ord används i ett informellt sammanhang representerar det en grupp fysiska övningar för att stärka musklerna. Vid många tillfällen används detta ord av kroppsbyggare och personer som går på akademier och som vill bli "helade" eller "pumpade". Vissa människor gör marombaföreningen med användningen av anabola.

Eftersom det här ordet också beskriver pinnen som ger balans till akrobaten på dragkedjan, används den ofta för att klassificera att en obesluten person som inte vet vad han vill, vilket inte går, som om på dragkroppen.

I figurativ mening kan maromba också betyda en kritisk situation eller svår position, vilket kräver ansträngning från någon.

Maromba kan också beskriva en oxbesättning eller en träflotta som är vanlig i Amazonasområdet (speciellt vid översvämningar), som används för att transportera boskap, växter och föremål.

En maromba är också beteckningen för tegelmaskinen .