gissningar

Vad är Conjecture:

Conjecture är ett feminint substantiv som betyder en dom eller åsikt med osäker grund, eller ett avdrag från en händelse som kan hända i framtiden, baserat på en presumtion .

En formodning kan bestå av att avleda något, baserat på en obekräftad källa, såsom intuition eller gissning. Vissa synonymer med gissning kan vara: hypotes, antagande, presumtion, prognos etc. Ex: Fotbollsspelaren gjorde flera gissningar om nästa match.

Detta ord kan skrivas på två sätt, gissning eller gissning, båda har samma betydelse .

Matematisk gissning

Ordet gissning är relaterat till matematik, och i detta fall är en gissning en hypotes (hypotesen är en synonym för matematisk gissning) som matematiker tror att vara sanna men ännu inte demonstrerade.

Några av de mest kända föreställningarna är Poincarés föreställning (ett av de största problemen med matematik från 1900-talet, löst av den ryska matematikern Gigori Perelman), gissning av tvillingkusinerna, Goldbachs svaga konjunktur (demonstrerad av peruansk matematiker Harald Helfgott), Birch's Conjecture och Swinerton-Dyer .