Propaedeutics

Vad är Propaedeutics:

Propedeutics är en term som används för att ta itu med de inledande och inledande faserna i lärandeprocessen .

Ursprunget kommer från den grekiska termen propaideutikós, vilket betyder "om instruktion, lärorik", där det är möjligt att uppfatta hänvisningen till tanken på undervisning.

I allmänhet refererar propaedeutikan till föregående inlärning av ett ämne eller en disciplin. Den kan ges i form av en kurs eller en del av en introduktionskurs av ämnen som uppfyller det grundläggande behovet av minsta kunskaper i ett visst ämne.

Vanligtvis är det direkt relaterat till ämnen relaterade till vetenskap, konst, utbildning och andra.

På hälsoområdet, speciellt inom medicin och kliniska områden, kännetecknar propaedeutiska en uppsättning tekniker för att samla in data och initiala diagnoser. De använda teknikerna innefattar observation, palpation, temperaturmätning och andra enkla och ospecifika tentamina.

Inom sjuksköterskan har propaedeutiken målet att göra laget utföra patientens kliniska historia på det mest korrekta sättet, med hjälp av tekniker som förskrivning av vård, evolution och sjuksköterskan. Denna process är systematisk eftersom det innebär att man använder en organiserad metod för att uppnå målet.

I religion användes den romersk-katolska kyrkan, från Trentes råd i de propaedeutiska seminarierna, i syfte att införa principerna om filosofi och teologi för kandidater till prästadömet.

Synonymer av propedêutica

I meningen sammansättning kan termen ersättas med synonymer såsom :

 • preliminära;
 • antecedent;
 • föregående;
 • i ingressen;
 • proemial;
 • preparatet;
 • före;
 • preparatet;
 • föregående;
 • inledn;
 • föreläggande;
 • exordial, bland andra.

Se även betydelsen av Utbildning.