natur

Vad är Wedge:

Chunk är ett maskulint substantiv som betyder märke, säl eller karaktär .

I figurativ mening kan det också vara en synonym för karaktär, räckvidd eller karaktär, eftersom det hänvisar till någontings ursprung eller karaktär. En politisk eller religiös firande är en fest som är relaterad till dessa två områden.

I samband med mynt är stämpeln den del som används i den tekniska processen att skriva ut en blankett på en metallbit. En stämpel används speciellt för att göra mynt och medaljer.

Sociala problem

Social status är uttrycket som betecknar en aktivitet som har ett objektivt gott gott om ett visst samhälle.

personlig karaktär

Personlighet är ett uttryck som avslöjar en särskild egenskap hos en persons personlighet.

Förtöjningsplats

I navigeringsområdet är förtöjningsmärket ett metallstycke som används för att knyta repen när fartyget är dockat.