På plats

Vad är In loco:

I loco är det ett uttryck på latin, det betyder " i stället " eller " på egen plats " och motsvarar uttrycket in situ .

Denna latinska adverbiala frasen används ofta på portugisiska, men används inte alltid korrekt. I locu eller i locus är fel uttryckssätt, även om locus betyder "plats" på latin. Ex: Det är inte möjligt att dra slutsatser om företaget i fråga utan en utvärdering på plats.

Latinuttryck in situ och i loco är likartade i semantiska räckvidd, som ofta används som synonymer. Trots detta är det i lokouttryck vanligare och mer använd, kanske för att det lättare känns igen av människor.

I samband med konstruktion är en in-situ gjuten betongvägg en vägg som har gjutits på platsen där konstruktionen utförs.

I loco parentis

Uttrycket på latin i loco parentis betyder "på föräldrarnas plats" och består av ett organisations eller en persons juridiska ansvar att ta på sig några av de funktioner och uppgifter som normalt tilldelas en av föräldrarna.