implicita

Vad är underförstått:

Underförstått är ett adjektiv som betyder något som är tyst, förstått, men inte uttryckt eller formulerat. Något som är i sinnet, men det har inte uttryckts uttryckligt .

Att förstå är att veta, förutse eller förstå genom intelligensens hjälp vad som inte uttrycks eller upplystas. Det antas, antas eller förstås mentalt genom en tolkning. En underförstådd sak är implicit förstådd .

Tvivel om stavningen av ordet är ganska vanligt, och många människor skriver ordet felaktigt. Den korrekta formen förstås och inte underförstås, dvs utan bindestreck.

På engelska är ordet översatt av orden implicit, underförstådd eller stilmodig. Ex: Jag sa till honom att det regnade. Det var underförstått att jag skulle ta med ett paraply. - Jag sa till honom att det regnade. Han skulle ta med sig ett paraply.

En person som talar implicit är någon som gör insinuationer som är förklädda i sitt tal.

Förmodning och delförståelse

Ett uttalande kan innehålla förutbestämd och underförstådd information. Den förutbestämda informationen är tydlig, obestridlig, och läsaren / lyssnaren behöver inte utgå från eller avleda vilken information författaren avser att överföra. Å andra sidan beror den information som antas bero på sammanhanget eller förmågan att tolka läsaren eller lyssnaren.

En person hör inte eller läser exakt vad som sagts eller skrivits av författaren eller samtalspartnern, eftersom varje person kompletterar informationen med sina egna tolkningar (som varierar beroende på deras sammanhang).

Lär dig mer om betydelsen av antagandet.