monotoni

Vad är Monotonia:

Monotoni är kvaliteten på det som är monotont, det betyder brist på variation, oändlighet av tonen, sensaboria eller insipidity .

När en person alltid använder samma tonfall, står vi inför monotoni, och i många fall anses en person som har denna egenskap som tråkig. Monotonen kan också vara närvarande i ett litterärt arbete, när författaren presenterar en form av skrivning som inte exciterar läsaren.

I samband med målningen refererar monotonen till avsaknaden av graderingar i tonerna, vilket gör arbetet mindre tilltalande för observatören.

I det personliga livet kan monotoni leda till tristess, eftersom det är relaterat till rutiner och regelbundenhet. Ett monotont liv kännetecknas av brist på vanor förändring, där samma uppgifter och scheman alltid är närvarande.

Monotoni i matematik

I matematikens sammanhang är monotoni egenskapen för en funktion (mellan två beställda uppsättningar) när denna funktion upprätthåller eller reverserar orderförhållandet.

Monotoni på jobbet

Monotonen är ganska vanlig i arbetslivet. I vissa verksamhetsområden, där arbetaren måste utföra mekaniska uppgifter upprepade gånger, framträder monotonen som en demotivation för arbetaren, eftersom han inte behöver arbeta för att uppfylla sina uppgifter. Monotoni i arbetet kan leda till muskelsmärta eller psykiska störningar som depression.