emanciperade

Vad är Emancipated:

Emanciperade betyder fri, oberoende . Det är det som har befriats från viss inlämning, suveränitet och intolerans.

Emancipated är en som har fått emancipation och är ansvarig för sina egna handlingar.

Emancipated är personen under 18 år, som har förvärvat vissa medborgerliga rättigheter, i allmänhet lika med vuxna.

När en kommun har sitt huvudkontor förhöjd till kategorin staden, beror inte mer på polostaden och får sina egna resurser, det sägs att det har frigjorts politiskt.

En emanciperad kvinna är en som har förvärvat autonomi, som har blivit av med de förtryck och fördomar som samhället ställer.

Emancipated minor

Emancipated minor är en som ansvarar för sina egna handlingar, före lagstadgad ålder. Det är det som har blivit fritt från fadersmak eller från handledning, och genom emancipationseffekt har den blivit civilt kapabel.

Emanciperad, enligt civillagen, är den unga som efter 16 års ålder, med föräldravård, deltar på notarbyrån för att få befrielse, genom registrering i en offentlig handling.

Den anses vara befriad, den unga som, från 16 års ålder, har egen verksamhet, legaliserats eller arbetar med ett formellt kontrakt eller genom ett äktenskap med föräldrars medgivande.

De unga som emanciperas i Brasilien är den som förvärvar vissa medborgerliga rättigheter, i allmänhet lika med de vuxna, men före strafflagen kommer majoriteten bara att nå 18 år.

Se också betydelsen av Emancipation of Minor.