Moralskador

Vad är moralskador:

Moralskador är de förluster som lider av en attack mot folks moral och värdighet, som kännetecknas som ett brott mot offrets rykte . Eventuell förlust av ära kan karakteriseras som moralskada.

Moral (substantiv) är en del av filosofin som handlar om tull, plikter och hur människor uppför sig i relationer med sina kamrater. Moral (adjektiv) är i förhållande till goda tullar, som har goda tullar.

När en attack görs inte bara på en persons värdighet utan också på någon fysisk godhet hos den personen, är detta ett fall av moraliska och materiella skador.

<Föregående Nästa>

Den som känner sig förolämpad i sin moral kan väcka talan i domstol för skadestånd.

Den person som lider av moralsk skada och har sin värdighet skakad, kan ansöka om skadestånd, begära ersättning.

Skadelidande för moraliska skador

En person som lider av moralsk skada kan kräva en ersättning för domstolen, förutsatt att han kan bevisa skadan.

Under lång tid diskuterades brasiliansk lag eventuell kompensation för moralskador, men idag fastställs rätten till ersättning i artikel 5, inkl. Av den federala konstitutionen.