osteoporos

Vad är osteoporos

Osteoporos är en sjukdom som minskar tätheten och massan av ben, vilket medför en ökning av benbrotthet och ökad risk för frakturer. I de flesta fall vet patienten bara att han har sjukdomen eftersom ett minimalt trauma orsakade en fraktur, vilket inte skulle hända i ett normalt ben.

Det är en asymptomatisk sjukdom. Om det inte finns något tidigt förebyggande för att fördröja osteoporos eller utförandet av diagnostiska tester, fortskrider sjukdomen tills en brott som kan vara allvarlig uppstår.

Osteoporos påverkar främst postmenopausala kvinnor, eftersom det finns en minskning av könshormoner. Risken att utveckla sjukdomen ökar med åldrande, både hos män och kvinnor. Andra faktorer som bidrar till utvecklingen av osteoporos är:

  • Sjukdomshistoria i familjen;
  • Matfattig i kalcium och vitamin D;
  • Liten solexponering;
  • Övervikt
  • Hormonala problem.

För att förhindra osteoporos är det viktigt att äta mat (eller tabletter) med kalcium och D-vitamin, måttlig sol exponering och regelbunden fysisk aktivitet.

Behandlingen av osteoporos varierar beroende på orsaken. Endast efter diagnosen (gjord av bentäthetsbedömning och andra test) kan doktorn indikera den bästa behandlingen.