junior

Vad är Junior:

Junior betyder den yngsta av två personer eller kategorier. Det är mycket vanligt att använda namnet "Junior" för att indikera att en viss individ är den yngsta, den yngsta i familjen. Det brukar användas i barnets namn när det har samma namn som föräldern. Ex: John Paul Júnio, även om detta inte är den yngsta i familjen.

Junior är senior antonym. I spelspel har yngre lag eller lag yngre konkurrenter än "seniorer".

I den professionella miljön är junior den person som börjar utföra någon position eller funktion i ett företag, med liten eller ingen erfarenhet av den funktionen eller området.

Tvärtom betyder en högre yrkesverksamma att individen har stor erfarenhet inom ett område. Adjektivet refererar till de tekniska färdigheterna och den tid som en viss funktion på arbetsmarknaden har, och det finns ingen relation med åldern.

Kategorin som bestäms av vissa företag, i vissa områden, att klassificera de anställda kan vara: Trainee, Junior, Full, Senior, Master och Specialist.

Kategorin anger hur länge den professionella har arbetat på arbetsmarknaden enligt följande ordning:

  • Junior: två år på marknaden;
  • Full: två till fyra år;
  • Senior: fyra till sex år;
  • Mästare: från sex till åtta år;
  • Expert: i mer än 8 år.