diktning

Vad är poesi:

Poesi är en litterär genre som kännetecknas av kompositioner i vers strukturerad på ett harmoniskt sätt. Det är en manifestation av skönhet och estetik som skildras av poeten i form av ord.

I figurativ mening är poesi allt som rör sig, som sensibiliserar och väcker känslor. Det är någon form av konst som inspirerar och förtrollar, vilket är sublimt och vackert.

Det finns vissa formella element som karakteriserar en poetisk text - som rytm, verser och stanser - som definierar poesins mätvärden.

Diktens metrik består av användningen av specifika litterära resurser som skiljer stilen hos en poet.

Gratis vers följer inga mätvärden. Författaren är fri att sätta sin egen takt och skapa sina egna standarder. Denna typ av poesi kallas också modern poesi, där modernismens element står ut.

Poesin i prosa ger också upphovsmannen autonomi att komponera en poetisk text som inte utgörs av verser (eftersom det finns harmoni, rytm och den känslomässiga komponenten inspirerad av poesin).

Under århundradena har poesi använts som ett sätt att uttrycka de mest varierade känslorna, såsom kärlek, vänskap, sorg, längtan etc. Några av de mest kända portugisiska poeterna är: Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade, Luís de Camões, Vinicius de Moraes, etc.