Att mata ut

Vad utmatas:

Utmatning betyder expel eller kastas ut. I databehandling används termen vanligtvis för att utse åtgärden att ta bort någon USB-enhet som är ansluten till datorn med ett kommando för denna åtgärd. Det är detsamma som att ta bort det på ett säkert sätt. Detta är ett rekommenderat alternativ för tillverkare av datalagringsenheter som en USB-minne eller en extern enhet för att förhindra förlust av data eller läsfel.

För att mata ut en CD eller DVD, indikeras att uppgiften som spelas upp (spelar musik, film, spel etc.) är pausad eller avslutad och sedan måste knappen för utmatning av skivor tryckas in i CD / DVD-spelaren högerklicka på den specifika enheten och välj alternativet Eject. På Mac-datorer kan du snabbt klicka på objektets ikon och ta bort det i papperskorgen.

I Aeronautics, för att mata ut medel för att producera utstötningen av piloten, det vill säga att använda utstötningssätet för att lämna flygplanet i nödsituationer. Utsprutningssätet finns i vissa typer av flygplan, med målet att inom några sekunder starta piloten ut ur flygplanet på ett säkert avstånd. De är utrustade med fallskärm som måste öppnas och tillåta piloten att landa säkert.