Bank Spread

Vad är Banking Spread:

Bankspridning är skillnaden mellan vad bankerna betalar i insamling och vad de tar ut vid beviljande av lån till en enskild eller juridisk person. Värdet av bankspridningen är också inbäddade skatter som IOF och CPMF. I detta sammanhang betyder den engelska termen " spread " marginal.

Denna finansiella marginal som debiteras av banken och andra finansiella institut är ett värde som varierar från bank till bank och bidrar till den vanliga räntesatsen som lånet tar ut.

För banker, ju högre spridningen desto högre vinst på deras verksamhet. Den brasilianska bankspridningen är en av de högsta i världen, vilket ger upphov till stor kritik, eftersom det är pengar som kan snurra ekonomin och inte utnyttjas helt av banker.