hårdvara

Vad är maskinvara:

Hårdvara är den fysiska delen av en dator, den består av elektroniska komponenter, såsom ledningar och ljuskretsar, brädor, redskap, kedjor och annat fysiskt material som behövs för att datorn ska fungera.

Hårdvaran används i grunden av datorer och elektroniska element. All fysisk utrustning som nycklar, lås, kedjor och delar av datorn själv kallas hårdvara .

Hårdvaran är inte bara begränsad till persondatorer, den är också tillgänglig i bilar, mobiltelefoner, surfplattor och så vidare.

Det finns olika typer av hårdvara, som har olika mål och funktioner. Nätverkshårdvara, till exempel, är utrustning som är byggd för att möjliggöra och hantera utrustning som är nätverksansluten.

Skrivare, skanner, bildskärm, mus och tangentbord på en dator anses vara maskinvara för den här datorn. Kort sagt är hårdvara alla kringutrustning anslutna i ett operativsystem.

Inte bara de externa komponenterna, utan även de som finns i datorns fall klassificeras som hardwares . Exempel : RAM-kort, hårddisk, CD och DVD-spelare och etc.

På internet finns det olika webbplatser och forum som är specialiserade på att hjälpa användare och låta människor i "datormekanik" installera eller konfigurera hårdvara, till exempel Hårdvaruklubben .

Hårdvara och mjukvara

För att maskinvaran ska fungera korrekt är det också nödvändigt att mjukvaran, som är den logiska delen av beräkningen. Programvaran har funktionen att tillhandahålla instruktioner till hårdvaran, vilket möjliggör utförandet av en utrustnings verksamhet.

Programvara är något datorprogram som kan användas, kopieras och så vidare. Endast med kombinationen av programvara och hårdvara kan datorn fungera mer korrekt och effektivt.

Se även innebörden av programvara och meningen med fri programvara.