CVV

Vad är CVV:

CVV (eller CVV2) är akronymen för " Card Verification Value " som bokstavligen betyder " Card Verification Value ". Det är en akronym som används av Visa-kreditkortsföretaget för att ange säkerhetskoden för kortets säkerhetskod (CSC).

CSC är en säkerhetskod som skrivs ut på kreditkort som ger bättre skydd mot bedrägerier i Internet-transaktioner. Användningen av koden är ett autentiseringsförfarande som krävs av kreditkortsföretag.

Placeringen av säkerhetskoden och antalet kodnummer (tre eller fyra siffror) beror på det företag som kortet tillhör. I Visa- eller Mastercard-kort består koden av de sista 3 siffrorna i en sekvens som normalt finns på baksidan av kortet i signaturlinjen.

Det finns andra akronymer relaterade till kortets säkerhetskod. De varierar per företag. Exempel:

  • CVC (eller CVC2) - Card Validation Code. Det är den akronym som används av kreditkortsföretaget MASTERCARD.
  • CID-kort-ID. Det används av företaget American Express. I detta kort består koden av fyra figurer och ligger på framsidan av kortet.

Säkerhetskoden kan fortfarande vara nämnare av: CVVC (Card Verification Value Code), V-kod eller V-kod (Verification Code), CCV (Card Code Verification) eller CVD (Card Verification Data).