poäng

Vad är poängen:

Poäng är ett substantiv i det engelska språket vilket betyder skiljetecken. I ett spel definierar poängen poängen för varje spelare eller lag.

I datorspel på engelska tycks ordet poäng ofta ange hur många poäng spelaren har gjort i ett visst spel. Highscore betyder "high score" och ställer högsta befolkningen i ett spel.

Verbetet " poäng " betyder "att göra poäng" för att vara en vinnare i ett spel eller något som förväntas lyckas.

Balanced Scorecard

Balanced Scorecard (BSC) är en strategisk planeringsmetodik som används i Business Management, som syftar till att balansera eller integrera alla element (finansiella, administrativa och andra interna processer) som definierar företagets resultat. Genom BSC är det möjligt för företaget att fastställa tydliga mål utifrån de indikatorer som erhållits.

BSC-verktyget utvecklades 1992 av Robert S. Kaplan och David P. Norton. En bokstavlig översättning av "Balanced Scorecard" kan vara "Balanced Scorecard".