GmbH

Vad är GmbH:

GmbH är en förkortning för tyska termen " Gesellschaft mit beschränkter Haftung ", vilket betyder "aktiebolag". Förkortningen GmbH motsvarar förkortningen "Ltda.".

Termen GmbH definieras i Tyskland som en juridisk person. Det är en typ av juridisk enhet mycket vanligt även i Österrike, Schweiz och vissa länder i Centraleuropa. Denna typ av företag motsvarar bolag i Brasilien som är "aktiebolag".

De består av minst två partners och bolagets aktiekapital är indelat i kvoter, en indikation på att ansvaret för betalning av bolagets förpliktelser är begränsat till partnerna.

En annan förkortning som används i tyska bolag är AG ( Aktiengesellschaft ) som betyder "aktiebolag". Termen motsvarar i Brasilien och i andra länder ett bolag som äger aktiekapitalet uppdelat i aktier och vinsten fördelas mellan aktieägarna.

GMBH

GMBH står för kommunalvakt av Belo Horizonte.