null

Vad är Nullity:

Nullity är brist på giltighet, staten eller kvaliteten är noll . Betydelsen av begreppet används i allmänhetens räckvidd för att klassificera personer eller i rättslig räckvidd för att ogiltigförklara något kontrakt.

När begreppet används för att karakterisera människor betyder det att personen inte har något värde eller merit, är obetydligt och oförmögen. Det hänvisar också till den absoluta bristen på talang, kreativitet eller förmåga att utföra en verksamhet. Det sägs att i och med så är en ogiltighet i en given uppgift.

Nullity är en term som används i lagen att ange att det i juridisk verksamhet finns någon uppsägning eller oegentlighet som förpliktar kontraktets ogiltighet (ogiltighet). En juridisk affär kan vara absolut eller relativ ogiltighet. Absolut nullitet består av verksamhet där ratificering inte är tillåten, till exempel när syftet var att kringgå lagen. Relativ nullitet (eller annulleringsförmåga) betecknar en laglig juridisk verksamhet, till exempel när den praktiseras av relativt oförmögna individer. I dessa fall är berördes ratificering av verksamheten tillåten.

Ett religiöst äktenskaps ogiltighet innebär upplösning av äktenskapet, bland andra orsaker, när detta hände inte av egen vilja utan på grund av påföljden. När de framlagda bevisen är tillräckliga, förklarar kyrkliga domstolen ett äktenskaps ogiltighet.