Att njuta av

Vad är Usufruir:

Att njuta av att njuta av något, att skörda belöningarna, att njuta av en materiell eller moralisk fördel . Till exempel: användningsbruk av resan, eller njut av populariteten. Det är ett latinskt ord "fruere use", vilket betyder "använd fruir".

Att njuta av, i det juridiska området, är att ha innehav och njutning av något som inte kan överföras eller förstöras. Det är för att dra nytta av ett visst gott som har tagits emot som bruksbruk.

När det gäller ett oförsvarligt gott (som inte kan överföras eller marknadsförs) innebär njutning att du har innehav av något som inte är av din egendom. Till exempel, njuta av landet, att njuta av huset, att njuta av handelsplatsen. Den usufructuary är den person som mottar bruksbruket, som har rätt till innehav, användning, administration och uppfattning av frukterna.

Användningsfras är inkomst eller nytta som härrör från vad som åtnjuter. Det är en juridisk term som fastställer för den bruksberättigade rätten att njuta av de tillhörigheter som tillhör andra med skyldigheten att bevara dem. De som åtnjuter fastigheten kan utnyttja den, helt eller delvis, enligt lag. Det förblir emellertid enbart för ägaren att sälja eller överföra fastigheten.